Hakkımızda

kunye

Mesleki ve etik değerlerinin üzerinden hareket eden İvme araştırma 15 yıla yakın bir deneyimin ürünüdür ve asıl gelişimini bu savunduğu değerler üzerinden yükseltmiştir. İvme araştırma belli başlı alanlarda ihtisaslaşmayı öngörmüş; Pazar araştırmalarının en önemli ayağını saha araştırmasının oluşturduğunu bilinciyle uzmanlık alanını bu alana kaydırmıştır. Temel donanımını ve insan kalitesini bu nokta üzerinden şekillendiren firmamız özellikle saha çözümlerinizde sizlere ışık tutacak güçlü bir organizasyondur.

İvme Araştırma Hizmetleri 2007 yılından itibaren Ege bölgesinde faaliyet yürütmekte olan veri toplama kuruluşudur.2007 den 2010 yılına kadar faaliyetlerini Nehir Araştırma bünyesinde yürütmüş olup 2010 yılı itibariyle İvme Araştırma adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlkelerimiz

  • Müşterimiz ile zihinsel ve kurumsal olarak uyum sağlayarak, gerekli misyonu gerçekleştirmeyi
  • Oluşturulan değerleri çoğaltarak bütünleşmeye, müşterimizin gelişimine katkılarda bulunmayı
  • Müşterimizle koordineli hareket ederek, istenilen hedefe ulaşmayı
  • Müşterimizden gelen talepler doğrultusunda, en hızlı ve doğru şekilde çalışmayı hedef olarak belirleyip saha konusunda en iyi partner olmayı; aynı zamanda, yoğun rekabet temposu altında müşterimizin imajını yükselterek onlara artı değer katmak amacıyla özellikle veri toplama görevini bilimsel metotlar ile çözmeyi kendine ilke edinen bir firmadır